O IRM

Przeczytaj Statut

O IRM

Instytut Ratownictwa Medycznego powstał w 1998 roku z inicjatywy lekarzy pogotowia ratunkowego, ratowników TOPR, GOPR i PZM. Powołanie oraz działalność Instytutu były możliwe dzięki pomocy Wydawnictwa Medycyna Praktyczna.

Od początku misją IRM było promowanie wiedzy z zakresu medycyny ratunkowej, pierwszej pomocy i organizacji systemu ratownictwa medycznego, dążenie do standaryzacji postępowania ratowniczo-medycznego, wdrażanie na terenie kraju międzynarodowych standardów, prowadzenie lub certyfikowanie szkoleń o tematyce ratowniczo-medycznej.

Instytut współpracował z Collegium Medicum UJ, TOPR, GOPR, jednostkami PSP i OSP oraz powołanym w 1999 roku Stowarzyszeniem Polska Misja Medyczna. Przez kilkanaście lat działalności IRM prowadził inicjatywy i projekty, które miały znaczący wpływ na współczesny system ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej w Polsce.

Od końca lutego 2022 roku działania IRM koncentrują się przede wszystkim na pomocy Ukrainie.

Władze IRM

Głównym inicjatorem i założycielem IRM oraz wieloletnim Prezesem był dr n. med. Wojciech Bodzoń. Na czele Instytutu stoi Zarząd wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków. Obecnym Prezesem IRM jest lek. Jarosław Gucwa. W skład Zarządu wchodzą: Katarzyna Leszkiewicz, Eleonora Majchrzyk, Ewa Piekarska.

Działalność IRM

Szkolenia

Instytut certyfikuje szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego, organizowane przez Medycyną Praktyczną – Szkolenia. W 2000 roku IRM wprowadził po raz pierwszy w Polsce certyfikowane szkolenie Basic Trauma Life Support – BTLS, aktualnie jest to International Trauma Life Support – ITLS (Zaawansowane zabiegi ratujące życie w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej). W latach 2002–2007 Instytut wraz z Tel Aviv Medical Center oraz Magen David Adom Israel prowadził szkolenia Postępowanie w wypadkach masowych i katastrofach.

Publikacje i filmy

Jednym z istotnych elementów aktywności IRM jest działalność wydawnicza realizowana wspólnie z wydawnictwem Medycyna Praktyczna. Nakładem MP ukazały się skrypty dotyczące organizacji systemu ratownictwa medycznego, postępowania w wypadkach masowych i katastrofach, procedur postępowania dla dyspozytorów.

Dzięki współpracy ze studiem Arlekin powstały filmy edukacyjne o roboczych tytułach: Wypadek Masowy oraz Chemik. Stanowią one powszechnie wykorzystywany materiał dydaktyczny przedstawiający zasady pracy służb ratowniczych w wypadkach masowych oraz w przypadku skażeń chemicznych.

W ramach współpracy z Telewizją Polską realizowano także programy edukacyjne dotyczące pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia.

    

Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym

We wrześniu 2002 roku z inicjatywy IRM, przy współpracy władz lokalnych i straży pożarnej powiatu limanowskiego, Sekcji Ratownictwa Drogowego PZMot zorganizowano pierwsze na terenie naszego kraju Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym i Drogowym. W dwudniowych zawodach uczestniczyły 42 załogi reprezentujące w większości podmioty ratownictwa medycznego, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, PSP, OSP, GOPR, TOPR oraz WOPR. Przyjęto znaną i wykorzystywaną wcześniej w Rally Rejviz formułę symulacji zdarzeń oraz oceny zespołów w oparciu o zobiektywizowane arkusze ocen.

Zawody uznano za ogromny sukces. Po pierwsze, wywołały duże zainteresowanie w środowisku ratowniczym, po drugie, pokazały, jak organizować i koordynować podobne imprezy, a także nauczyły schematów budowy zadań i ich oceny.

Pomysłodawcą oraz Komandorem zawodów byli Przemysław Guła i Jacek Wyrwa – dyrektor techniczny mistrzostw.

W kolejnych latach zawody znacznie zwiększały swój wymiar i zasięg. Uczestniczyło w nich każdorazowo około 100 załóg. Czas trwania wydłużył się do 4 dni. Zadania wykonywano na 3 równoległych ścieżkach. Stopniowo zwiększała się także liczba ekip zagranicznych, między innymi z Izraela, Turcji, USA, Niemiec, Litwy, Serbii, Białorusi , Słowacji, Ukrainy oraz Węgier.

Zawody odbywały się kolejno w Gródku nad Dunajcem (2003), Krynicy (2004), Starej Lubownii – z bazą na terenie Republiki Słowacji (2005) oraz ponownie w Gródku nad Dunajcem (2006).

O skali zawodów świadczą fakty: koordynacja działań około 100 załóg (350 uczestników), praca prawie 500 sędziów, obsługi technicznej, ratowników PSP, OSP, GOPR, WOPR , policjantów z dodatkowymi 100 pojazdami, łodziami, a także śmigłowcami. Działania organizacyjne wspierali niezawodni woluntariusze, pozoranci, ekipy logistyczne. Doliczając osoby towarzyszące, dziennikarzy, każdorazowo przy zawodach zaangażowanych było blisko 1000 osób.

Po zakończeniu V Edycji Mistrzostw (2006) podjęto decyzję o przekazaniu organizacji kolejnym regionom i ośrodkom, przy czym IRM sprawował nadzór nad częścią merytoryczną imprezy. Kolejne zawody odbyły się w Olsztynie (2007), Białymstoku (2008), Lublinie (2009). W 10. rocznicę Mistrzostwa wróciły na ziemię sądecką (Rytro) i ponownie w 2011 roku IRM był ich współorganizatorem.

W latach 2005–2010 IRM wspólnie z PSP oraz OSP i samorządami powiatu Sucha Beskidzka organizował Mistrzostwa dla Podmiotów Zrzeszonych i Współpracujących z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym, które odbywały się w Kurowie. W zawodach uczestniczyło około 50 załóg z Polski i z zagranicy, reprezentujących głównie jednostki straży pożarnych, ratownictwa górskiego, wodnego, służb porządkowych.

Współpraca międzynarodowa

Od początku istnienia IRM prowadził ścisłą współpracę z partnerami zagranicznymi, np. w zakresie szkoleń z American Heart Association, European Ressuscitation Council, International Trauma Life Support. Nawiązana została także współpraca z Magen David Adom Israel oraz Tel Aviv Medical Center. Od wielu lat IRM współdziała z ratownictwem medycznym 112-Izmir w Turcji, a także z Serbską Radą Resuscytacji.

Przedstawiciele IRM uczestniczyli we wszystkich istotnych zjazdach międzynarodowych i sympozjach oraz forach medycyny ratunkowej, takich jak WADEM, EuSEM, Stavanger – Scandinavian Ressuscitation Conference, IPRED oraz w licznych programach szkoleniowych i treningowych (m.in. w Chorwacji, Serbii, Turcji, Gruzji i na Ukrainie). Przedstawiciele służb ratowniczych z tych krajów uczestniczyli również w projektach szkoleniowych realizowanych w Polsce. Wspólnie z Polską Misją Medyczną szkolenia takie organizowano dla lekarzy z Afganistanu oraz ratowników z Dominikany.

Przedstawiciele Instytutu uczestniczyli także w zawodach ratownictwa medycznego poza Polską. W latach 2006, 2008, 2010 załogi IRM uczestniczyły w Mistrzostwach Izraela, a dodatkowo w pierwszych mistrzostwach tego kraju IRM wspomagał organizatorów. Podobnie współpraca kształtowała się w przypadku Mistrzostw Turcji (2005–2010). Załoga IRM uczestniczyła również wielokrotnie w Rally-Rejviz na terenie Republiki Czeskiej.

Pomoc Ukrainie

Od pierwszych dni rosyjskiej agresji na Ukrainę Medycyna Praktyczna i Instytut Ratownictwa Medycznego niosą pomoc obywatelom zaatakowanego kraju. Dzięki ogłoszonej przez nas zbiórce rzeczowej i pieniężnej udało się dostarczyć niezbędne środki medyczne do szpitali w rejonie Charkowa, Kijowa, Odessy i Lwowa, a także wyposażyć zespoły ratownicze pracujące na terenie działań wojennych.

Anna Zawiślak 

koordynatorka zbiórki dla szpitali w Ukrainie prowadzonej przez Medycynę Praktyczną i Instytut Ratownictwa
Medical Project Manager w wydawnictwie Medycyna Praktyczna
specjalistka zdrowia publicznego

Paweł Kukla 

ratownik
wykładowca w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Jarosław Gucwa

chirurg, specjalista medycyny ratunkowej
zastępca dyrektora Szpitala Powiatowego w Bochni, kierownik SOR
Prezes Instytutu Ratownictwa Medycznego; współzałożyciel Polskiej Misji Medycznej i pierwszy Prezes Zarządu PMM; pracował jako lekarz w Kosowie, Albanii, Czadzie, Iranie, Darfurze i Afganistanie

Wojciech Bodzoń

internista, anestezjolog
współtwórca i wieloletni Prezes Instytutu Ratownictwa Medycznego
współzałożyciel Polskiej Misji Medycznej
udziela pomocy medycznej w centrum dla uchodźców przy Radziwiłłowskiej w Krakowie

Olga Berg

Director of Development w Instytucie Ratowictwa Medycznego
odpowiada za komunikację z ukraińskimi szpitalami, organizacjami pozarządowymi, ukraińskim rządem i administracją oraz międzynarodowymi darczyńcami

Wiesław Latuszek-Łukasiewicz

dyrektor wydawnictwa Medycyna Praktyczna

Liudmyla Andriiashenko 

redaktorka i tłumaczka w portalu empendium.com/ua/
tłumaczy teksty medyczne z ukraińskiego i rosyjskiego

Aleksandra Kubiec 

redaktorka i tłumaczka
koordynatorka projektu empendium.com/ua/ w języku ukraińskim
tłumaczy z ukraińskiego i rosyjskiego

Katarzyna Leszkiewicz

księgowa
członkini Zarządu Instytutu Ratownictwa Medycznego

Wojciech Latawiec

autor zdjęć i filmów dokumentujących zbiórkę

Mateusz Kicka

koordynator projektu Medical Review Auschwitz
filmoznawca/medioznawca
zajmuje się promocją zbiórki w mediach społecznościowych

Ewa Stanek-Misiąg

dziennikarka portalu Medycyna Praktyczna
autorka informacji dotyczących zbiórki

Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies